Koppling till läroplanen

Vårt ämne ”skapande” och denna webbsida är kopplade till läroplanen genom följande citat:

”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.” (Lgr11)
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” (Lgr11)
”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. (Lgr11)
”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.” (Lgr11)

”Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr11)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *